Actievoorwaarden winactie "win een lamp" op Facebook

De actie loopt van 19-04 t/m 30-04-2017 en wordt geïnitieerd door Lampen24.nl (bedrijfsnaam: Lampenwelt GmbH, hierna Lampen24.nl genoemd). Iedereen die deelneemt aan deze actie gaat automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.

Deelname
Plaats een antwoord (A, B of C) als commentaar direct onder de winactie op Facebook en maak kans op de betoverende hanglamp KONINGSKIND in de kleur oranje.

LET OP: antwoorden die niet direct onder de winactie op de Facebook-pagina van Lampen24.nl staan, worden uitgesloten van deelname. Bijvoorbeeld indien het antwoord onder de gedeelde bijdrage staan en dus niet onder de oorspronkelijke bedrage.

De actie is toegankelijk voor elke persoon vanaf 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland of België.

Er is geen beroep op de rechter mogelijk.

Diskwalificatie
Bij een vermoeden van fraude of een onrechtmatige beïnvloeding van de resultaten behoudt Lampen24.nl zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren.

In het geval dat het door de deelnemer doorgegeven e-mailadres niet correct is, is Lampen24.nl niet verplicht om het correcte e-mail adres te rechercheren. De nadelen die hierdoor voor de deelnemer ontstaan, gaan ten laste van de deelnemer.

Eind van de actie
De actie eindigt op 30-04-2017 om 24:00 uur. Lampen24.nl behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of vroegtijdig te beëindigen. Deelnemers hebben in dit geval geen aanspraak tegenover Lampen24.nl.

Aansprakelijkheid
Lampen24.nl is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schades die door de deelname aan deze actie, of door het niet of niet juist functioneren van de website, ontstaan.
Lampen24.nl kan bovendien niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen. Zij kan ook niet verantwoordelijk zijn voor, onder andere: 
- enig technisch mankement en/of vertragingen; 
- mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.)

Prijs
Contante uitbetaling van de prijs is niet mogelijk, ook niet het inwisselen voor een ander product of andere producten. 
Bij deze actie verloten wij de betoverende hanglamp KONINGSKIND in de kleur oranje.

Uitloting
De winnaar wordt binnen 10 werkdagen na de beëindiging van de actie per privébericht door Lampen24.nl geïnformeerd en tevens op de Facebook-pagina van lampen24.nl (http://www.facebook.com/Lampen24nl) vermeldt.

In dit geval wordt een nieuwe winnaar gekozen.

Kennisgeving van de winnaar gebeurd onder voorbehoud.

Levering
De prijs zal na afloop van de actie binnen enkele weken worden verstuurd naar het door de winnaar opgegeven adres. Lampen24.nl is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven adres dan wel verliezen, vertragingen of defecten veroorzaakt door transportbedrijven of andere meewerkende partijen. Lampen24.nl draagt tevens geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook, voortvloeiende uit de handeling/ het verzenden van de op grond van de actie toegekende prijs.

Bescherming persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor de deelname en uitvoering van deze actie gebruikt en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen opgeslagen, gebruikt en verwerkt. Lampen24.nl is gerechtigd om de persoonsgegevens aan derden te verstreken indien dit noodzakelijk is om de levering van de prijs uit te voeren. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven die niet te maken hebben met het uitvoeren van deze actie. 
Op aanvraag zal Lampen24.nl kosteloos informatie verstrekken over de voor deze actie opgeslagen persoonlijke gegevens en indien gewenst de persoonlijke gegevens kosteloos verwijderen. 
Voor het verwijderen van uw persoonlijke gegevens stuurt u alstublieft een bericht naar Lampenwelt Gmbh, Seelbüde 13, 36110 Schlitz of naar info@lampen24.nl. 
Deelnemers van deze actie geven automatisch toestemming voor het opslaan en gebruiken van persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde doeleinden.

Aanvullend is de privacyverklaring van lampen24.nl van toepassing.

Geschillen
Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Varia
De nietigheid van een clausule van deze actievoorwaarden heeft niet tot gevolg dat de gehele actievoorwaarden nietig zijn. In plaats van de nietige clausule wordt een redelijke, vervangende clause gebruikt, die met de nietige clausule het meest overeenkomt.

  • Keuze uit 30.000 lampen
  • Gratis verzending vanaf €50,-
  • Bestel veilig en snel via iDEAL
+31 (0) 50 - 211 0 211

Ma t/m Do 08-18 / Vr 08-17 uur

Ontvang € 10 korting

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

€ 10 korting

Bij een minimale uitgave van € 75. Niet geldig in combinatie met andere acties.