Nog maar

11% vanaf €109 & 14% vanaf €179 op bijna alles

Tot -60% op indoor & outdoor

Privacyverklaring

Privacystatement en toestemming voor gegevensgebruik op lampen24.nl

De bescherming van uw privésfeer ligt ons na aan het hart. Daarom voeren wij alle procedures voor de gegevensverwerking (bijv. verzameling, verwerking en overdracht) uit in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het Europese en Belgische recht inzake gegevensbescherming.

De volgende informatie geeft u een overzicht van de informatie die u op onze website kunt vinden, de manier waarop deze informatie wordt gebruikt en gerapporteerd, de manier waarop u informatie kunt verkrijgen over de aan ons verstrekte informatie en de vertrouwelijkheidsregels die wij toepassen om uw informatie te beschermen.

Hier vindt u de volgende informatie:


 1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
 2. Doeleinden van gegevensverwerking en rechtsgrondslag
 3. Overdracht van gegevens aan partnerbedrijven
 4. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden
 5. Online aanwezigheid en website-optimalisatie
 6. Bemiddeling via affiliate netwerken
 7. Sociale media
 8. Ontvangers van gegevens
 9. Rechten van de betrokkenen
 10. Wijzigingen in dit privacybeleid

§ 1 Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke in de zin van de verordeningen inzake gegevensbescherming voor alle gegevensverwerking die via onze websites plaatsvindt, is:

Lampenwelt GmbH
Seelbüde 13
36110 Schlitz
Duitsland
Telefon: 050 - 211 0 211
E-mail: info@lampen24.nl


Contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming

Lampenwelt GmbH
Seelbüde 13
36110 Schlitz
Duitsland
E-mail: privacy@lampen24.nl

Voor vragen over gegevensbescherming en voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene (cf. infra) verzoeken wij u te wenden aan het hierboven vermelde adres.


§ 2 Doeleinden van gegevensverwerking en rechtsgrondslag

Bezoek aan onze website

Logfiles

Telkens wanneer websites/toepassingen worden opgeroepen, wordt door de respectievelijke internetbrowser van uw respectievelijk eindtoestel informatie naar de server van onze website/toepassing gestuurd en tijdelijk opgeslagen in logbestanden, de zogeheten logfiles. De in dit proces opgeslagen gegevensbestanden bevatten de volgende gegevens, die worden opgeslagen totdat zij na 30 dagen automatisch worden gewist: datum en tijd van toegang, naam van de opgeroepen pagina, IP-adres van het verzoekende apparaat, referrer URL (oorspronkelijke URL vanwaar u naar onze websites bent gekomen), de hoeveelheid overgedragen gegevens, de laadtijd, alsmede product- en versie-informatie van de gebruikte browser en de naam van uw toegangsprovider. De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Onze rechtmatige belangen vloeien voort uit de garantie van de totstandbrenging van de verbinding, het comfortabele gebruik van onze website/toepassing en uit de evaluaties met betrekking tot de veiligheid en stabiliteit van het systeem. Een directe link naar uw identiteit is op basis van de informatie niet mogelijk en zal door ons ook niet worden opgeroepen. De gegevens worden opgeslagen en automatisch gewist nadat de bovengenoemde doeleinden zijn bereikt.

Traceren, cookies en sociale media

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging. Meer informatie hierover vindt u onder §§ 5-7.


Initiëring, totstandbrenging en uitvoering van een contractuele relatie

Verwerking van gegevens vóór het afsluiten van het contract

Opdat u al vóór het sluiten van een contract van onze uitstekende klantenservice kunt profiteren, bieden wij u een uitgebreid professioneel advies. Daartoe staan verschillende contactkanalen ter beschikking:

Contactformulier / verzoek per e-mail:
U kunt uw verzoek te allen tijde via het contactformulier of per e-mail aan ons richten. In ieder geval zullen uw naam en e-mailadres worden verwerkt. Daarnaast kunt u vrijwillig verdere persoonsgegevens verstrekken, zoals uw telefoonnummer of adres. Deze gegevens worden in ieder geval verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek en, indien nodig, daarnaast indien een overeenkomst wordt afgesloten. De rechtsgrondslag voor deze verwerking zijn precontractuele maatregelen volgens art. 6 lid 1 lit. b AVG alsmede een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG om u een optimale klantenservice te garanderen.

Telefoon:
Onze klantendienst is ook beschikbaar voor telefonisch overleg. Wij zullen uw naam en telefoonnummer noteren. Optioneel verzamelen wij ook andere persoonsgegevens die u ons tijdens het telefoongesprek meedeelt, zoals uw e-mail- of postadres. Deze gegevens worden enkel verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek en, indien nodig, ook daarna, wanneer een overeenkomst wordt afgesloten. De rechtsgrondslag voor deze verwerking zijn precontractuele maatregelen volgens art. 6 lid 1 lit. b AVG alsmede een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG om u een optimale klantenservice te garanderen.

Totstandbrenging en uitvoering van de contractuele relatie

Om een koopovereenkomst tussen u en Lampenwelt GmbH naar uw tevredenheid af te handelen, is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. U hebt de mogelijkheid om een klantenaccount aan te maken waarmee u uw gegevens kunt beheren. Wij bieden u echter ook graag de mogelijkheid om een bestelling af te ronden zonder u te registreren via een klantenaccount. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens om het contract uit te voeren: Voor- en achternaam, facturatie- en leveringsadres, betalingsgegevens, e-mailadres en optioneel uw telefoonnummer, geboortedatum en, indien van toepassing, een wachtwoord voor uw klantenaccount. Wij gebruiken en bewaren uw gegevens minstens voor de duur van het contract en tot het verstrijken van de wettelijke of contractuele garantie- en waarborgrechten. Daarnaast slaan wij sommige van uw gegevens op in overeenstemming met commerciële en fiscale wettelijke vereisten en bewaartermijnen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van het contract overeenkomstig art. 6, lid 1, onder b), AVG en de naleving van wettelijke vereisten overeenkomstig art. 6, lid 1, onder c), AVG. Afhankelijk van de gebruikte betalingsmethode geven wij uw betaalgegevens door aan betalingsdiensten die door ons zijn aangesteld, zodat zij de transacties kunnen verwerken.


Kredietwaardigheids- en adrescontrole

Om u de betaalmethodes factuur, verkoop op afbetaling of domiciliëring voor uw bestelling te kunnen aanbieden, werken wij samen met Ratepay GmbH, Ritterstr. 12-14, 10969 Berlijn. Wanneer u één van deze betaalmethodes kiest, worden uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum en, in het geval van een domiciliëring, de opgegeven rekeninggegevens) samen met de voor de afwikkeling van de transactie vereiste gegevens aan onze partner Ratepay GmbH doorgegeven, met het oog op de afwikkeling van deze betaalmethode. In het geval van facturering en verkoop op afbetaling wordt uw kredietwaardigheid gecontroleerd op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, onder f), AVG. Het rechtmatige belang is gelegen in de bijzondere ordersituatie en de betaalmethode op rekening of afbetaling, in die zin dat wij bij de levering van de goederen vooruitbetalen en de betaling van de koopprijs pas na ontvangst van de goederen en de factuur plaatsvindt.

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op een kredietbeoordeling. Maak daarvoor gebruik van de hierboven vermelde contactmogelijkheden. In geval van bezwaar is het helaas niet mogelijk om u ook bij toekomstige bestellingen de optie betaling op factuur aan te bieden.

Om de identiteit of de kredietwaardigheid van de klant te controleren, voert onze partner een overeenkomstige beoordeling uit op basis van mathematisch-statistische procedures. Voor meer details over de verwerking van uw gegevens na de overdracht aan onze partner Ratepay GmbH, verwijzen wij u naar zijn gegevensbeschermingsverklaring, die u hier kunt vinden:Privacy – Ratepay GmbH.

In het geval van de domiciliëringmethode moet u de volgende toestemming geven voor de kredietcontrole. In het geval van een domiciliëring wordt uw kredietwaardigheid gecontroleerd op basis van art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG.

Privacybeleid voor aankopen op factuur

Hierbij verklaar ik mij akkoord met het gebruik van mijn gegevens voor een kredietcontrole in overeenstemming met de gegevensbeschermingsverklaring van Ratepay GmbH en de gegevensbeschermingsverklaring van Lampenwelt GmbH. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Herroepingsrecht

U kunt de verwerking van uw gegevens met het oog op een kredietbeoordeling voor een domiciliëring te allen tijde herroepen. Gebruik hiervoor de contactmogelijkheden die in onze juridische informatie staan. In geval van herroeping is het helaas niet mogelijk om u voor toekomstige bestellingen de methode van domiciliëring te blijven aanbieden.

Verwerking van gegevens in het kader van de pakketbezorging

Statusmeldingen

Na uw bestelling ontvangt u, indien u hiermee heeft ingestemd, per e-mail informatie over de status van de verwerking en verzending van het pakket. U ontvangt deze updates totdat uw bestelling volledig is verwerkt. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a AVG. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van parcelLab GmbH, Schillerstraße 23a, 80336 München, die de voor het opstellen van deze updates noodzakelijke persoonlijke gegevens (naam, adres, bestelnummer, e-mailadres) ontvangt en deze overeenkomstig onze instructies uitsluitend voor het genoemde doel gebruikt. Daartoe hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten met parcelLab. Meer informatie over de gegevensbescherming van parcelLab GmbH vindt u op: Privacy Policy | parcelLab..

Vervoer en logistieke diensten

Wij werken samen met transport- en logistieke bedrijven. De volgende gegevens kunnen aan hen worden doorgegeven met het oog op de levering van de bestelde goederen: Voor- en achternaam, postadres en, indien van toepassing, e-mailadres en telefoonnummer. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van het contract overeenkomstig art. 6, lid 1, onder b), AVG.


§ 3 Overdracht van gegevens aan partnerbedrijven

Zenloop

Wij zouden graag meer willen weten over hoe het winkelen bij Lampen24.nl u is bevallen. Daartoe vragen wij op verschillende plaatsen in onze webwinkel om feedback over uw aankoop. De rechtsgrondslag voor het verzenden van de enquêtes is ons rechtmatig belang bij het uitvoeren van klantenenquêtes om ons aanbod te verbeteren, Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Daartoe werken wij samen met onze partner zenloop GmbH, Brunnenstraße 196, 10119 Berlijn. Als u ons feedback geeft, worden het IP-adres, uw e-mailadres, apparaat- en browsergegevens en statistische gegevens over uw aankoop verzameld. Als u naar aanleiding van uw feedback door Lampen24.nl gecontacteerd wenst te worden, kunt u in het contactveld een bericht achterlaten en het proces bevestigen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a AVG, die u ons geeft door een bericht achter te laten waarover u gecontacteerd wenst te worden. Voor meer informatie over het privacybeleid van zenloop kunt u terecht op Privacy Policy of NPS Platform zenloop.

Trustpilot

Na het plaatsen van een bestelling nemen wij per e-mail contact met u op om u te vragen de diensten en/of producten die u van ons heeft ontvangen te beoordelen. Dit is om uw feedback te verzamelen en onze diensten en producten te verbeteren. Wij gebruiken de geautomatiseerde dienst van Trustpilot A/S ("Trustpilot"), Pilestraede 58, 5e verdieping, 1112 Kopenhagen K, Denemarken om uw feedback te verzamelen. Dit betekent dat wij voor dit doel uw naam, e-mailadres en referentienummer (bestelnummer) met Trustpilot A/S delen. De wettelijke basis voor het versturen van de evaluatie e-mails is toestemming volgens Art. 6 para. 1 lit. a AGV. Als u meer wilt lezen over hoe Trustpilot uw gegevens verwerkt, kunt u hier het privacybeleid vinden.


§ 4 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

Als u goederen of diensten op onze website koopt en uw e-mailadres invoert, kunt u ook transactie- en productgerelateerde berichten van Lampen24.nl ontvangen, ongeacht of u zich op onze nieuwsbrief heeft geabonneerd of niet. Het doel hiervan is om u reclame te sturen die is afgestemd op uw werkelijke of vermeende behoeften, maar niet om u lastig te vallen met nutteloze reclame. Hiertoe gebruikt Emarsys cookies in uw browser wanneer u onze websites bezoekt, die onder meer uw browsertype, uw IP-adres (gecodeerd en afgekort) en sessie- en cookie-ID's registreren. Met deze gegevens kunnen wij uw winkelgeschiedenis (bijv. gekochte artikelen en/of gezochte productcategorieën) op een gepseudonimiseerde manier volgen en koppelen aan uw e-mailadres. Meer informatie over Emarsys vindt u op https://emarsys.com. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 lit. f. AVG. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink aan het einde van elke promotionele e-mail (bijv. nieuwsbrief of productaanbevelingen per e-mail) of bijv. via info@lampen24.nl en daarmee bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor bovengenoemde doeleinden zonder dat u daarvoor andere transmissiekosten hoeft te maken dan de kosten volgens de basistarieven.

Nieuwsbrief

Op onze website hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor een gratis nieuwsbrief. Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invulveld verwerkt (e-mailadres als verplicht veld, alsook facultatieve titel, voor- en achternaam en geboortedatum; voor zakelijke klanten ook de bedrijfsnaam). Uw gegevens worden verwerkt voor de duur van het abonnement. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a AVG. Daartoe maken wij gebruik van de double opt-in procedure (DOI-procedure), waarbij u zich via een bevestigingslink definitief inschrijft voor onze nieuwsbrief.
Recht van opzegging: U kunt deze inschrijving te allen tijde met toekomstig effect opzeggen door te klikken op de link "unsubscribe" aan het einde van de nieuwsbrief of door een informele intentieverklaring te sturen naar info@lampen24.nl. Uitschrijving gebeurt zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Als gevolg daarvan zullen uw gegevens niet langer worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven.

§ 5 Online aanwezigheid en website-optimalisatie

Cookies - Algemene informatie

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze websites. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens in de vorm van tekstinformatie die de webserver naar uw browser stuurt. Deze worden alleen op uw eindapparaat opgeslagen. Cookies kunnen alleen worden gelezen door de server die ze eerder heeft opgeslagen en ontvangen informatie over wat u op een website hebt bekeken en wanneer. Cookies zelf identificeren alleen het IP-adres van uw computer en slaan geen persoonlijke informatie op, zoals uw naam. De in de cookies opgeslagen gegevens zijn niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.). Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen ook dat de oproepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging. De aldus verzamelde gebruikersgegevens worden met technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daarom is het niet langer mogelijk de gegevens toe te wijzen aan de oproepende gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan. Enerzijds kunt u door het wijzigen van uw browserinstellingen (meestal te vinden onder "Optie" of "Instellingen" in de browsermenu's) ervoor kiezen alle cookies te aanvaarden, geïnformeerd te worden wanneer een cookie wordt geplaatst of alle cookies te weigeren. Anderzijds kunt u via de banner die verschijnt wanneer u onze webpagina's voor het eerst oproept en die naar deze verklaring inzake gegevensbescherming verwijst, vrij beslissen of u ons nog steeds cookies wilt toestaan of dat u ze wilt weigeren. Indien deze cookies en/of de daarin opgenomen informatie persoonsgegevens zijn, is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking met behulp van technisch noodzakelijke cookies artikel 6 lid 1 lit. f AVG voor het plaatsen van deze cookies op uw eindapparaat, en, bijv. voor een eventueel vereiste latere verwerking op onze systemen. Ons belang om het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigen, moet worden beschouwd als legitiem in de zin van de voornoemde bepaling. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

Het recht van verzet is uitgesloten voor technisch absoluut noodzakelijke cookies, aangezien deze absoluut noodzakelijk zijn om onze website en de inhoud ervan te kunnen tonen en om u de functionaliteiten van de website te kunnen aanbieden.

Cookies worden gebruikt voor analyse- en marketingdoeleinden om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren. Verwerkingen, met name op uw eindapparaat, die gebaseerd zijn op cookies of andere identificatiemiddelen (bijv. browser-fingerprints, pixels) en die technisch niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze websites, worden alleen uitgevoerd met uw toestemming, die u kunt geven via een aparte cookiebanner wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt. De rechtsgrondslag voor deze cookie-gebaseerde verwerking is artikel 6 (1) lit. a AVG voor het plaatsen van deze cookies op uw eindapparaat en voor de verwerking die vervolgens buiten het eindapparaat (bijv. op webservers) plaatsvindt, voor zover deze betrekking heeft op persoonlijke gegevens. Zolang u geen toestemming hebt gegeven, worden dergelijke cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van onze websites, niet geplaatst.

AT Internet (Piano Analytics)

In het kader van de uitbreiding en verbetering van onze website en om de aantrekkelijkheid van de aan u aangeboden inhoud te vergroten, maken we gebruik van de analyseprocedures van AT Internet GmbH, Bordeaux. Voor dit doel worden gegevens opgeslagen door een externe serviceprovider. De servers van de serviceprovider bevinden zich in lidstaten van de EU. Bij deze procedure worden de gegevens al bij het verzamelen anoniem gemaakt en in geaggregeerde vorm geëvalueerd. Uw internetbrowser stuurt automatisch gegevens naar onze server wanneer u onze internetpagina's bezoekt. Deze gegevens omvatten de datum en tijd van toegang, URL (adres) van de verwijzende website, opgehaald bestand, hoeveelheid verzonden gegevens, HTTP-antwoordcode, browsertype en -versie, eventuele browserextensies, breedte en hoogte van het browservenster, kleurdiepte, besturingssysteem en uw IP-adres (in afgekorte en geanonimiseerde vorm). Uw IP-adres wordt alleen gebruikt om geolocatie-analyses te verzamelen. Uw IP-adres wordt niet permanent opgeslagen of gekoppeld aan andere gebruiksgegevens. Deze gegevens worden apart opgeslagen van andere gegevens die u invoert wanneer u onze service gebruikt. Het is voor ons niet mogelijk om deze gegevens toe te wijzen aan een specifieke persoon. De gegevens bevatten geen informatie waaruit conclusies over personen kunnen worden getrokken. Ze worden uitsluitend verzameld en gebruikt voor statistische doeleinden en analyses, zoals de verbetering van het aanbod. Voor het uitvoeren van deze analyses worden onder andere cookies gebruikt, die in de vorm van tekstbestanden op uw computer worden opgeslagen. Ze maken het mogelijk om een computersysteem te identificeren bij een herhaald bezoek aan de website. U kunt cookies op elk gewenst moment weigeren of verwijderen via de instellingen van uw browser. Dit kan er echter toe leiden dat u niet langer gebruik kunt maken van alle functies van onze website. De meeste van de gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies", die worden verwijderd wanneer u uw browsersessie beëindigt. Daarnaast gebruikt AT Internet twee langdurige (persistente) cookies die respectievelijk 30 dagen en maximaal 12 maanden worden opgeslagen.

Informatie en bezwaar:

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de eerder beschreven procedure voor het analyseren van het gebruik van onze website. Meer informatie over de meetprocedure van AT Internet vindt u op de website van AT Internet GmbH.

Kameleoon

Deze website maakt gebruik van de personalisatie- en webanalysedienst Kameleoon. Het programma maakt een analyse van gebruikersgedrag mogelijk op basis van (geautomatiseerde) gebruikerssegmentaties. Door de logfile-gegevens te analyseren, kunnen we bepalen hoe de individuele gebruikerssegmenten de website bezoeken, welke pagina's worden bezocht en hoe een verhoging van de click-through-rate kan worden bereikt. Het systeem analyseert uw gedrag en de context daarvan bij het gebruik van deze website en wijst dit anoniem toe aan doelgroepen.

Zoals hierboven beschreven, worden cookies/lokale opslag van de browser gebruikt voor de analyses. Deze zijn gekoppeld aan een gepseudonimiseerde ID. Uw IP-adres wordt volledig geanonimiseerd en niet opgeslagen. De informatie die wordt gegenereerd door de cookie wordt doorgestuurd naar een Kameleoon server in Duitsland en daar opgeslagen in geaggregeerde en gepseudonimiseerde vorm. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven binnen het bereik van Kameleoon wordt niet samengevoegd met andere Kameleoon-gegevens.

Kameleoon gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen zodat we onze diensten regelmatig kunnen verbeteren. Het gebruik van Kameleoon dient om uw gebruik van de website te evalueren en om reports samen te stellen over websiteactiviteiten zodat we ons aanbod regelmatig kunnen verbeteren. De wettelijke basis voor het opslaan van de cookie is het legitieme belang (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG) om u een optimale winkelervaring te bieden. De verdere evaluatie van de verzamelde gegevens wordt uitgevoerd gedurende een periode van maximaal 365 dagen op basis van art. 6 par. 1 p. 1 lit. f AVG.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van uw browser kunt gebruiken.

Exactag GmbH

Op onze website gebruiken we cookies van Exactag GmbH voor optimalisatie doeleinden. Deze cookies identificeren gebruikers en sturen een unieke cookie-ID, een tijdstempel en informatie over eerdere activiteiten van gebruikers op de website elke keer dat de website wordt geladen via de browser. De in de cookies opgeslagen informatie is uitsluitend anoniem en bevat geen persoonlijke gegevens. Niettemin maken ze een nauwkeurige identificatie mogelijk en stellen ze Exactag in staat het websitebezoek te analyseren. Alle informatie wordt alleen in Duitsland verwerkt. Er wordt geen gebruikersprofiel aangemaakt. Meer informatie vindt u op: Privacy Policy for exactag.com | Exactag.

Microsoft Advertising

Deze website maakt gebruik van de remarketingtechnologie van "Microsoft Advertising" van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft slaat een cookie op uw computer op ("conversiecookie") als u onze website hebt bereikt via een advertentie van Microsoft Advertising. Microsoft en de klanten van "Microsoft Advertising" kunnen zo herkennen dat er op de advertentie is geklikt en dat er een doorverwijzing naar onze website heeft plaatsgevonden. Hierdoor kunt u worden voorzien van gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde reclame op sites van Microsoft en andere klanten van Microsoft Advertising. De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt ook gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Wij leren het totale aantal gebruikers kennen die op een advertentie van Microsoft Advertising hebben geklikt en zo naar onze website zijn doorgestuurd. Daarnaast worden andere anonieme gegevens verzameld (bv. het aantal bekeken pagina's en de tijd die op de webpagina's wordt doorgebracht). Wij ontvangen geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde reclame van Microsoft door de afmeldingspagina van Mircosoft te bezoeken: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=nl-NL. Voor meer informatie over het privacybeleid van Microsoft en de door Microsoft gebruikte cookies, zie het privacybeleid van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

Google Ads Remarketing

Op onze websites maken wij gebruik van Google Ads Remarketing of "Similar Audiences", beide diensten van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland ("Google"). Met behulp van deze diensten kunnen wij u reclameboodschappen in verband met onze online shop, bijv. interessante productaanbiedingen, tonen op de websites van andere aanbieders die ook gebruik maken van deze diensten van Google ("partners" in het Google Display Network). Daarnaast kunnen wij Google Ads Remarketing gebruiken om u er via berichten op de websites van andere aanbieders in het Google Display Netwerk aan te herinneren uw bestelling te voltooien indien u onlangs een bestelling in onze online winkel heeft geannuleerd. Dit gebeurt met behulp van cookie-technologie. Om dit te doen, slaat Google een klein bestand met een reeks nummers (bekend als een cookie-ID) op in uw browser om u te onthouden als bezoeker van onze websites en om verdere anonieme gegevens over het gebruik van onze websites te verzamelen. De cookie-ID wordt door ons opgeslagen en wordt alleen gebruikt om uw browser te identificeren en niet om u persoonlijk te identificeren. Persoonsgegevens over u worden via deze diensten niet verzameld of opgeslagen. Wij maken ook gebruik van Google Remarketing op verschillende apparaten. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld op uw smartphone begint te winkelen in onze onlineshop en deze afmaakt op uw laptop, wij u ook kunnen bereiken met de bovengenoemde gepersonaliseerde reclameboodschappen op het andere apparaat dat u gebruikt. Dit gebeurt echter alleen als u Google toestemming hebt gegeven om uw surfgeschiedenis op het web en in apps te koppelen aan uw Google-account en informatie van uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op het web ziet, te personaliseren. In dit geval gebruikt Google de gegevens van deze ingelogde gebruikers om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Controleer de privacy-instellingen van uw Google-account om te voorkomen dat Google uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account koppelt. Om u via een bericht aan een geannuleerde bestelling bij ons in de onlineshop te kunnen herinneren, worden geen persoonsgegevens aan Google doorgegeven, maar alleen het feit dat u onder de geregistreerde cookie-ID een bestelling bij ons in de onlineshop wilde plaatsen en deze hebt geannuleerd, alsmede de totale prijs van de voorgenomen bestelling ("winkelwagenoverdracht"). Meer informatie over de remarketingdiensten van Google, de details van de gegevensverwerking via deze diensten en de overeenkomstige gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://policies.google.com/technologies/ads. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link (https://support.google.com/ads/answer/7395996). U kunt uw toestemming ook op elk gewenst moment intrekken in de privacy-instellingen.

Google Ads Conversion Tracking

Bovendien maken wij gebruik van de zogenaamde conversietracking in het kader van het gebruik van de dienst Google Ads. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer/eindapparaat opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. De met behulp van de conversie-cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Ads-klanten die voor conversion tracking hebben gekozen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), AVG. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u op interesses gebaseerde advertenties op Google en op interesses gebaseerde Google-advertenties op het web (binnen het weergavenetwerk van Google) in uw browser deactiveren door de knop "Uit" te activeren op https://adssettings.google.nl/authenticated. U kunt uw toestemming ook op elk gewenst moment intrekken in de privacy-instellingen. Meer informatie over uw instellingsmogelijkheden in dit verband en over de gegevensbescherming door Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. De provider is ook Google. Het doel van reCAPTCHA is te controleren of gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. c AVG juncto art. 32 AVG. De "reCAPTCHA"-functie dient om onze systemen en daarmee ook de door u op deze systemen opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen aanvallen door geautomatiseerde machine-invoer (bijv. door zogenaamde bots). Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, zie de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html..

Google Consent Mode

Wij gebruiken de consent mode van Google. Een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland ("Google"). Uw beslissing tot toestemmen betreffende de te gebruiken cookies wordt doorgegeven aan de consent mode. Google Consent Mode introduceert twee nieuwe instellingen die cookies beheren voor analytische doeleinden op onze website. Met de consent mode kunnen wij, als websitebeheerder, het gedrag van onze Google Tags en scripts aanpassen op basis van uw toestemmingsstatus. Voor dit doel wordt uw IP-adres aan Google doorgegeven, ongeacht of u daarvoor toestemming geeft. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), AVG.

Google Tag Manager

Wij gebruiken de dienst Google Tag Manager van Google. Tags zijn kleine code-elementen op onze websites die bij bepaalde interacties met de website worden uitgevoerd en meetgegevens versturen naar de gebruikte programma's van derden. De Tag Manager zelf maakt geen gebruik van cookies en verzamelt geen persoonsgegevens. De Tag Manager voorziet in het triggeren van andere tags, die op hun beurt gegevensverzameling en cookies kunnen instellen (bv. de gebruikte programma's van derden). De Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.

CRM Ads

Wij gebruiken Google Ads Customer Match (Google Customer Match van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland), evenals Facebook Customer Match en Criteo Customer Match (hierna: Partners). Het is een functie waarmee potentiële en bestaande klanten beter kunnen worden bereikt en op een gepersonaliseerde manier kunnen worden aangesproken voor advertenties in Google Search, in het Google Shopping-tabblad, in Gmail, op YouTube, in de Google-netwerken en op Facebook en Criteo. Google Ads Customer Matching wordt met name gebruikt voor remarketing, het optimaliseren van campagnes en het verhogen van conversiepercentages.

De personalisering van de reclame is gebaseerd op de toewijzing aan een doelgroep en wordt door de partners uitgevoerd op basis van de informatie van uw gebruikersaccounts bij Google en Facebook en op basis van de activiteiten en interesses die plaatsvinden wanneer u de producten bij de partners gebruikt. Als adverteerder stelt het gebruik van customer matching ons in staat u gerichter te benaderen en zorgt het er bijvoorbeeld voor dat de via de partners gespeelde reclame preciezer is afgestemd op de doelgroepspecifieke interesses die voortvloeien uit uw gebruik van onze shop. Voor customer matching zijn hiervoor geen aparte cookies nodig, hoewel gepersonaliseerde reclame via de partners zelf alleen wordt afgespeeld als u via onze cookiebanner of elders bij de partners heeft ingestemd met de daarvoor vereiste cookieverwerking. De partners hebben van ons een lijst met klantgegevens nodig om te kunnen bepalen of u al bij hen als gebruiker bekend bent. Daarbij worden echter geen profielen aangemaakt of uitgebreid. Bovendien ontvangen de partners niet uw werkelijke gegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), maar alleen zogenaamde hashed codes die met behulp van eenrichtingscodering zijn aangemaakt. De partners vergelijken deze gehashte codes met hun eigen gebruikersdatabank. Zij kunnen deze codes niet opnieuw decoderen zolang de overeenkomstige gegevens niet reeds beschikbaar zijn in hun eigen gebruikersdatabank. Bijgevolg ontvangen de partners niet de klantgegevens die tijdens de upload zijn geüpload, maar kunnen zij alleen vaststellen of de gegevens al dan niet reeds voor hen beschikbaar zijn. Indien de gegevens niet beschikbaar zijn, kunnen de gehashte codes die op basis van de klantgegevens zijn aangemaakt, niet opnieuw worden gedecodeerd. Anders komen de reeds bij de partners bekende codes en de gehashte codes overeen en is een toewijzing voor de vorming van doelgroepen mogelijk. Nadat de doelgroepen zijn aangemaakt, worden de geüploade gegevens gewist.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van klantenmatching of klantenmatch is toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a AVG. De customer match procedure, met name de uitgevoerde one-way encryptie, beschermt zo de persoonsgegevens van onze klanten en voorkomt dat de partners gegevens ontvangen over personen die deze gegevens niet reeds in het kader van hun gebruikersaccounts hebben verstrekt. Indien u dit niet wenst, kunt u de gegevensverwerking door de partners onder de volgende links deactiveren:

Wij hebben met de partners overeenkomsten voor gegevensverwerking gesloten in het kader van customer matching. Bovendien hebben wij contractuele standaardclausules gesloten voor de doorgifte van gegevens naar de VS.

Bloomreach

Wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van de diensten van Bloomreach B.V. (Fred. Roeskestraat 109, 1076 EE Amsterdam, Nederland), kan Bloomreach bepaalde informatie verzamelen, zoals IP-adressen, browsertypes, apparaatinformatie, bezochte pagina's en andere gegevens over uw surfgedrag. Het doel van de gegevensverwerking is om de door Bloomreach verzamelde gegevens te gebruiken voor het genereren van gepersonaliseerde zoekresultaten en productaanbevelingen die aansluiten bij uw interesses. Bovendien kunnen deze gegevens worden gebruikt om de prestaties van onze website te analyseren en te verbeteren. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is toestemming in overeenstemming met art. 6 p. 1 lit. a AVG.

Ga voor meer informatie over de privacyverklaring van Bloomreach en uw rechten naar deze website.


§ 6 Bemiddeling via affiliate netwerken

In onze webshop werken wij samen met de affiliate netwerken van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn. Voor de berekening van de bemiddelingsvergoeding worden de aankopen geregistreerd die door de affiliatenetwerken naar ons worden doorverwezen. De netwerken slaan daarvoor cookies op. Een overeenkomstige commissie wordt berekend op basis van de verwijzing die duidelijk aan een publisher kan worden toegeschreven. De gegevens die voortvloeien uit de verwijzingstransactie kunnen ter verificatie ook worden doorgestuurd naar het platform of de publisher die het initiatief tot de verwijzing heeft genomen. De verdere verwerking van de in de loop van de affiliatetransactie verzamelde gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b, f AVG. U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Nadere informatie over gegevensbescherming is te vinden op: https://www.awin.com/nl/privacy.

Criteo

Op onze websites maken wij gebruik van de dienst van Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk. Deze dienst is een retargetingdienst die talrijke andere derde aanbieders in een netwerk bundelt om een zo breed mogelijk scala van gebruikersgerelateerde advertenties en andere reclamemedia te kunnen leveren. Voor dit doel plaatst Criteo een anonieme browsercookie in uw browser wanneer u onze websites bezoekt. De gegevens die tijdens het proces worden verzameld, omvatten: Cookie-ID's, gehashte e-mailadressen, ID's voor mobiele reclame en andere technische ID's die Criteo in staat stellen het onlinegedrag van mensen individueel te volgen zonder dat zij direct identificeerbaar zijn. Wij en Criteo SA zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de dienst in de zin van de AVG en andere bepalingen inzake gegevensbescherming. Tussen ons en Criteo is een overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid gesloten (art. 26 AVG). Dit bepaalt onder meer dat beide voor de verwerking verantwoordelijken het eens moeten worden over een wijze van afhandeling van verzoeken van betrokkenen. Aangezien wij alleen het gebruik van de dienst op onze websites kunnen controleren en beïnvloeden, maar niet de levering van onze advertenties op andere websites van het Criteo-netwerk, wordt de verantwoordelijkheid als volgt verdeeld:

 • Integratie en gebruik van Criteo-tagging op onze websites: Verantwoordelijkheid van onze kant, met inbegrip van mogelijkheden voor technisch bezwaar via de link-oplossing (zie hieronder).
 • Analyse- en evaluatieprocedures voor de plaatsing van onze advertenties op websites van het Criteo-netwerk: Verantwoordelijkheid bij Criteo, instellingen mogelijk op https://www.criteo.com/privacy/
 • Technisch ontwerp voor toestemmingsproces om gezamenlijke verwerking te rechtvaardigen: verantwoordelijkheid voor Criteo die pop-up aflevert wanneer gebruiker voor het eerst in contact komt met advertentie op Criteo-netwerk en toestemming van gebruiker krijgt om advertenties af te leveren (voor mogelijkheid om toestemming in te trekken, zie hieronder)

Criteo kan u ook op andere websites herkennen op basis van de ingestelde technische ID's en uw surfgedrag ook op deze websites volgen en evalueren.

Intrekking van toestemming:
Om het gebruik van Criteo in uw browser uit te schakelen, klikt u op de desbetreffende link verderop in deze rubriek.

Voor meer informatie over Criteo, de details van de gegevensverwerking via deze dienst en het bijbehorende privacybeleid van Criteo, kunt u terecht op https://www.criteo.com/privacy/. Voor meer informatie over Criteo, de details van de gegevensverwerking via deze dienst en het bijbehorende privacybeleid van Criteo, kunt u terecht op hier. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de dienst is Art. 6 para. 1 lit. f AVG. Het rechtmatige belang is gelegen in de bovengenoemde doeleinden.

ContentSquare

Wij gebruiken een cookie van ContentSquare S.A.S., Landsbergerstraße 155 Haus 3, Stockwerk, 4, 80687 München, ("ContentSquare") op onze website. Bijgevolg worden gegevens over gebruikersinteractie anoniem verzameld om de gebruikerservaring en de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren door gebruik te maken van cookies. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), AVG, dat in de bovengenoemde marketingdoeleinden ligt. Meer informatie over ContentSquare is https://www.criteo.com/privacy/ te vinden.


§ 7 Social Media

Facebook

Wij gebruiken op onze website een pixel van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Squere, Grand Canal Harbur, Dublin 2, Ierland. Door gebruik te maken van de Facebook pixel stelt u ons in staat om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG. De Facebook-pixel wordt rechtstreeks door Facebook geïntegreerd wanneer u onze website oproept en kan een cookie op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt bij Facebook of onze site bezoekt terwijl u bent ingelogd, wordt uw bezoek aan ons online aanbod in uw profiel genoteerd. De Facebook-pixel verzamelt de volgende soorten gegevens, die u kunt vinden in de informatie over gegevensbescherming van Meta op www.facebook.com/about/privacy.

Pinterest

Wij gebruiken de pixel (Pinterest tag) van Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Via deze pixel wordt informatie over het gebruik (bijv. informatie over bekeken artikelen) onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van Pinterest Europe Limited en Lampenwelt GmbH verzameld en aan Pinterest Europe Limited doorgegeven. Voor de verdere verwerking van de aan Pinterest Europe Limited verstrekte gegevens is uitsluitend Pinterest Europe Limited krachtens de wet op de gegevensbescherming verantwoordelijk. Deze aan Pinterest Europe Limited verstrekte informatie kan aan u worden toegewezen met behulp van verdere informatie die Pinterest Europe Limited over u heeft opgeslagen, bijv. vanwege uw eigendom van een account op het sociale netwerk "Pinterest". De via de pixel verzamelde informatie kan worden gebruikt om u op uw Pinterest-account op interesses gebaseerde advertenties te tonen (retargeting). De via de pixel verzamelde informatie kan ook door Pinterest Europe Limited worden geaggregeerd en de geaggregeerde informatie kan door Pinterest Europe Limited worden gebruikt voor haar eigen reclamedoeleinden en voor reclamedoeleinden van derden. Pinterest Europe Limited kan bijvoorbeeld bepaalde interesses afleiden uit uw surfgedrag op deze website en kan deze informatie ook gebruiken om aanbiedingen van derden te promoten. Pinterest Europe Limited kan de via de pixel verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die Pinterest Europe Limited over u heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk "Pinterest", zodat bij Pinterest Europe Limited een profiel over u kan worden opgeslagen. Dit profiel kan voor reclamedoeleinden worden gebruikt. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Pinterest Europe Limited vindt u hier: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy..

Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene doen gelden (bijv. het recht om gegevens te laten wissen) met betrekking tot de gegevens die door Pinterest Europe Limited als verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt. Wij gebruiken de voor deze dienst vereiste cookies (zogenaamde marketing cookies) alleen met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken in ons voorkeurscentrum.

Youtube

Deze website bevat ten minste één plugin van YouTube, eigendom van Google Inc. gevestigd in San Bruno/California, VS. Wij gebruiken de YouTube No-Cookies functie, d.w.z. dat wij Enhanced Privacy hebben geactiveerd. Video's worden niet bekeken via youtube.com, maar via youtube-nocookie.com. YouTube zorgt hier zelf voor en zorgt er dus voor dat YouTube in eerste instantie geen cookies op uw apparaat opslaat. Bij het oproepen van de betreffende pagina's worden echter het IP-adres en de andere in punt 4 genoemde gegevens doorgegeven en zo wordt met name bekend welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Deze informatie kan echter niet aan u worden toegewezen als u permanent bent aangemeld bij YouTube of een andere Google-service wanneer u de pagina opent. Zodra u het afspelen van een ingesloten video start door erop te klikken, slaat YouTube alleen cookies op uw apparaat op via de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus, die geen persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten, tenzij u op dat moment bent ingelogd op een Google-service. Deze cookies kunnen worden voorkomen door de juiste browserinstellingen en -extensies.

Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland –
Privacy policy: policies.google.com/privacy,
Opt-out: adssettings.google.com/authenticated,
Privacy shield: www.privacyshield.gov/participant.


§ 8 Ontvangers van gegevens

In sommige gevallen worden wij bij onze gegevensverwerking ondersteund door dienstverleners en technologiepartners die namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij hebben deze dienstverleners door middel van een contractverwerkingsovereenkomst of een overeenkomst tot gemeenschappelijke verwerking zodanig aan ons gebonden dat zij de gegevens uitsluitend voor onze zakelijke doeleinden en op basis van onze instructies mogen verwerken. Tot de dienstverleners behoren voornamelijk technische dienstverleners (met inbegrip van gelieerde ondernemingen) voor het onderhoud, de hosting en de ondersteuning van onze IT-infrastructuur, met inbegrip van deze website, alsmede dienstverleners voor mailings en andere marketingactiviteiten.


§ 9 Rechten van de betrokkenen

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking:

Informatie, correctie, beperking van de verwerking en schrapping

U hebt te allen tijde het recht om via onze websites kosteloos informatie te ontvangen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen, de herkomst en de ontvanger van die gegevens, alsmede over het doel van de gegevensverwerking. Daarnaast heeft u het recht op correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, mits aan de wettelijke vereisten hiervoor is voldaan.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons als verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Wij kunnen aan dit recht voldoen door een csv-export te verstrekken van de over u verwerkte klantgegevens.

Recht op informatie

Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht tegen de voor de verwerking verantwoordelijke om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De voor de verwerking verantwoordelijke zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen. Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt. U hebt de mogelijkheid om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

Herroepbaarheid van verklaringen van toestemming in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving

Bovendien kunt u uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet van toepassing indien (1) het besluit noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke, (2) dit is toegestaan bij EU-wetgeving of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en deze wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, of (3) dit besluit met uw uitdrukkelijke toestemming is genomen. Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de AVG, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden alsmede uw legitieme belangen te beschermen. Met betrekking tot de in de leden 1 en 3 bedoelde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden alsmede van uw rechtmatige belangen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

In afwijking van andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de aanklager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte op grond van artikel 78 AVG.


§ 10 Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer daarom regelmatig deze pagina voor eventuele wijzigingen in dit privacybeleid.


Status februari 2024

Lampenwelt GmbH